07.04.2021 | Czytano: 2828

Czy rozgrywki w Małopolsce zostaną wznowione?

Małopolski Związek Piłki Nożnej opublikował komunikat w sprawie możliwości wznowienia rozgrywek w IV i V lidze. 
Czytamy w nim:
W celu ustalenia warunków powrotu do współzawodnictwa sportowego w rozgrywkach ligowych prowadzonych przez Małopolski Związek Piłki Nożnej i podległe mu jednostki, zwróciliśmy się o opinię prawną.
 
Podejmowane działania mają na celu umożliwienie wznowienia od dnia 10 kwietnia 2021 r. wyłącznie rozgrywek IV ligi i klas okręgowych (niższe klasy nie mogą być zaliczone do tzw. zawodowych).
Kolejnym etapem będzie weryfikacja spełnienia warunków przystąpienia do współzawodnictwa w świetle obecnie obowiązujących przepisów, przez kluby występujące w rozgrywkach prowadzonych przez MZPN. W przypadku przedłużenia obowiązujących obecnie obostrzeń, spełnienie opisanych w opinii wymogów będzie warunkiem wznowienia rozgrywek w poszczególnych klasach rozgrywkowych.
 
Poniżej prezentujemy wnioski płynące z opinii radcy prawnego Bartosza Ryta.
 
I. Przystąpienie do współzawodnictwa sportowego – rozgrywek ligowych prowadzonych przez Małopolski Związek Piłki Nożnej w okresie pomiędzy 27 marca a 9 kwietnia 2021 r., wymaga spełnienia obowiązków dot. ustanawiania i finansowania stypendiów wynikających z przepisów ustawy o sporcie oraz innych przepisów wskazanych także w niniejszej opinii, a także złożenia oświadczania przez podmiot wypłacający stypendium (klub), że wszyscy
zawodnicy pobierają stypendium sportowe w rozumieniu UoS.
II. W przypadku sportowców, którym przyznano stypendium klubowe, zachodzi możliwość przystąpienia do współzawodnictwa sportowego na podstawie wyłączenia z § 9 ust. 16 pkt 1 Rozporządzenia. Forma ustanowienia stypendiów jest dowolna, przy czym dla celów dowodowych pożądana jest forma pisemna. Stypendium może zostać ustanowione także oświadczeniem właściwego organu klubu i być przyjęte przez zawodnika w sposób dorozumiany.
Wysokość, sposób wypłaty oraz okres obowiązywania stypendium może być kształtowane w sposób dowolny.
III. Wypłata stypendium lub wynagrodzenia zawodnikom nie jest przesłanką warunkującą uczestnictwo klubu w rozgrywkach, albowiem klub mogą reprezentować w rozgrywkach także wyłącznie amatorzy, którzy nie otrzymują świadczenia pieniężnego z tego tytułu.
IV. Prowadzenie rozgrywek pod rządami Rozporządzenia jest de facto możliwe wyłącznie w przypadku spełnienia wymogów zawartych w Rozporządzeniu przez wszystkie kluby występujące w danej klasie rozgrywkowej.
V. W przypadku współzawodnictwa sportowego realizowanego na podstawie wyłączenia § 9 ust. 16 pkt 1 Rozporządzenia, aktualny pozostaje zakaz udziału publiczności oraz obowiązek zachowania reżimu sanitarnego (§ 9 ust. 18 Rozporządzenia).
 
* * *
Kluby IV ligi wschodniej i zachodniej oraz ośmiu klas okręgowych zobowiązane są przez MZPN o wysłanie e-mailem do właściwego Wydziału/Komisji Gier prowadzącego dane rozgrywki informacji - wraz z oświadczeniem - o spełnianiu wymogów Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 19 marca 2021 r., ewentualnie o odmowie przyznania stypendium.
UWAGA! Termin wysłania dokumentów to czwartek 8 kwietnia 2021 r. godz. 24:00. Niezajęcie stanowiska będzie stanowić domniemanie niespełniania przez klub wymogów rozporządzenia.
Obie grupy IV ligi są traktowane wspólnie i brak oświadczenia choćby jednego klubu nie pozwoli na wznowienie rozgrywek.
 
Ważna informacja. Kluby, które spełniają wymogi wynikające z Rozporządzenia i przesłały do organu prowadzącego rozgrywki stosowne oświadczenia mogą trenować i rozgrywać sparingi.
Sędziowie MZPN będą delegowani na mecze kontrolne tylko w wypadku, gdzie obie drużyny przesłały do organu prowadzącego rozgrywki stosowne oświadczenia o spełnieniu wymogów Rozporządzenia.
 
Organy prowadzące poszczególne ligi i e-maile, na które należy wysłać oświadczenia:
 
Keeza IV liga grupa wschodnia; organ prowadzący PPN Tarnów; e-mail: biuro@ppntarnow.pl; ewidencja@ozpn.tarnow.pl
Keeza IV liga grupa zachodnia, organ prowadzący MZPN Kraków; e-mail: wydzial.gier@mzpnkrakow.pl
 
Keeza Klasa okręgowa Kraków 1; organ prowadzący PPN Olkusz; e-mail: podokregolkusz@gmail.com
Keeza Klasa okręgowa Kraków 2; organ prowadzący MZPN Kraków; e-mail: wydzial.gier@mzpnkrakow.pl
Keeza Klasa okręgowa Kraków 3; organ prowadzący PPN Myślenice; e-mail: podokreg@myslenice.pl
Keeza Klasa okręgowa Nowy Sącz/Gorlice; organ prowadzący PPN Nowy Sącz; e-mail: bogdanozpn@gmail.com
Keeza Klasa okręgowa Limanowa/Podhale; organ prowadzący Podhalański PPN; e-mail: pppn@nowytarg.pl
Keeza Klasa okręgowa Tarnów/Żabno; organ prowadzący PPN Tarnów; e-mail: biuro@ppntarnow.pl; ewidencja@ozpn.tarnow.pl
Keeza Klasa okręgowa Bochnia/Brzesko 2; organ prowadzący PPN Bochnia; e-mail: ppnbochnia1@gmail.com
Keeza Klasa okręgowa Chrzanów/Oświęcim/Wadowice; organ prowadzący PPN Chrzanów; e-mail: ppnchrzanow@wp.pl
 
 

KomentarzeTabela - Liga okręgowa

Lp Drużyna Mecze Punkty
1. Jarmuta Szczawnica 13 33
2. LKS Szaflary 13 31
3. Wiatr Ludźmierz 13 29
4. Huragan Waksmund 13 25
5. Zalesianka Zalesie 13 22
6. Babia Góra Lipnica Wielka 13 21
7. Czarni Czarny Dunajec 13 19
8. AKS Ujanowice 13 18
9. Wierchy Pasierbiec 13 16
10. Granit Czarna Góra 13 16
11. Turbacz Mszana Dolna 13 11
12. Jordan Jordanów 13 11
13. Krokus Przyszowa 13 10
14. Laskovia Laskova 13 0
zobacz wszystkie tabele

Terminarz

zobacz więcej
reklama