05.02.2009 | Czytano: 1098

163 rocznica na nartach

21 lutego (sobota) odbędą się zawody w biegach narciarskich im. Kurierów Tatrzańskich, w ramach obchodów 163 Rocznicy Powstania Chochołowskiego. Impreza odbędzie się

Pod honorowym patronatem Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Organizatorem zawodów będzie Urząd Gminy w Czarnym Dunajcu, Centrum Kultury i Promocji w Czarnym Dunajcu oraz LZS Szarotka Chochołów. Zawody przeprowadzone zostaną w ośrodku kampingowym w Chochołowie obok skoczni narciarskiej. Start pierwszej grupy przewidziano na godzinę 10.

Podział na grupy wiekowe:

Szkoły Podstawowe
I grupa - 500 m dziewczęta, 1000 m chłopcy – rocznik 2000, 2001 i młodsi
II grupa - 1000 m dziewczęta, 1000 m chłopcy – rocznik 1998, 1999
III grupa - 2000 m dziewczęta, 2.000 m chłopcy – rocznik 1996, 1997

Gimnazjum:
I grupa – 3000 m dziewczęta, 3000 m chłopcy – rocznik 1995
II grupa – 3000 m dziewczęta, 3000 m chłopcy – rocznik 1994
III grupa – 3000 m dziewczęta, 3000 m chłopcy – rocznik 1993

Szkoły Średnie:
I grupa – 3000 m dziewczęta, 3000 m chłopcy – rocznik 1990 - 1992

Dorośli:
I grupa - Panie i Panowie do lat 30, dystans 4 km F
II grupa - Panie i Panowie od 31 – 40 lat, dystans 4 km F
III grupa - Panie i Panowie od 41 lat do 50 lat, dystans 4 km F
IV grupa - Panie i Panowie od 51 do 60 lat, dystans 2 km F
V grupa - Panie i Panowie od 61 do 70 lat , dystans 2 km F
VI grupa - Panie i Panowie powyżej 70 lat, dystans 1 km F

Udział w zawodach bez ograniczeń ilościowych.


Termin i miejsce zgłoszeń: dla szkół podstawowych i gimnazjów obowiązuje zgłoszenie pisemne
do dnia 19.02.2009 (czwartek) do godz. 13.00.

Adres korespondencji:
Centrum Kultury i Promocji Czarny Dunajec
34-470 Czarny Dunajec, ul. Piłsudskiego 6
tel./fax 26 571-79, email: ckip@czarny-dunajec.pl


UWAGI KOŃCOWE:
1. W kategoriach Dorosłych, zawodnicy mogą zgłaszać swój udział na powyższy adres lub w dniu zawodów do godziny 12.00 w Biurze organizacyjnym (Ośrodek Campingowy w Chochołowie)

2. Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnego połączenia poszczególnych kategorii w przypadku, jeśli w danej kategorii ilość zgłoszonych zawodników będzie mniejsza niż 3 osoby.

3. Organizatorzy nie odpowiadają za zniszczony sprzęt oraz kradzieże

4. Dla szkół prowadzona będzie punktacja indywidualna i zespołowa.

Dla Szkól Podstawowych będzie prowadzona punktacja indywidualna i zespołowa według klucza :
I miejsce 25 pkt, II miejsce 21 pkt, III miejsce 18 pkt, IV-17 pkt, V-16 pkt,…. XX miejsce 1 pkt.
W każdej kategorii wiekowej do punktacji zespołowej są wliczane 4 najlepsze wyniki

Dla Szkól Gimnazjalnych będzie prowadzona punktacja indywidualna i zespołowa według klucza :
I miejsce 18 pkt, II miejsce 15 pkt, III miejsce 13 pkt, IV-12 pkt, V-11 pkt … XV miejsce 1 pkt.
W każdej kategorii wiekowej do punktacji zespołowej są wliczane 4 najlepsze wyniki

W przypadku złych warunków pogodowych lub innych okoliczności organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu, miejsca, sposobu przeprowadzenia lub odwołania zawodów.

Wszystkim uczestnikom zawodów organizatorzy zapewniają gorący posiłek
Organizator nie bierze odpowiedzialności za zaistniałe wypadki
oraz nie ubezpiecza zawodników.

Komentarze

reklama