01.10.2020 | Czytano: 888

Walne Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego

W dniu 30 września 2020r. w siedzibie Powiatowego Centrum Kultury w Nowym Targu odbyło się zebranie sprawozdawczo - wyborcze Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Nowym Targu.

Na przewodniczącego spotkania wybrano Zbigniewa Pistora. Następnie Stanisław Mrowca - Prezes Powiatowego SZS w Nowym Targu przedstawił sprawozdanie z działalności za okres 2016-2020. 

Na zakończenie podsumowania zasłużeni członkowie nowotarskiego SZS otrzymali okolicznościowe puchary i podziękowania za dotychczasową pracę. Zgodnie ze statutem uczestnicy spotkania wybrali władze  stowarzyszenia na kolejną kadencję. Prezesem został wybrany po raz kolejny Stanisław Mrowca, a wiceprezesem Zbigniew Pistor. Panowie od lat  działający i zasiadający również w Zarządzie Małopolskiego Szkolnego  Związku Sportowego w Krakowie. Delegatami na wojewódzki zjazd SZS zostali wybrani - Stanisław Mrowca, Zbigniew Pistor, Marek Danielczak oraz Piotr Jabłoński.
 

Komentarze

reklama